Izložba "Faza lutke"

'U ciklusu slika pod nazivom „Faza lutke“, urađenih u kombiniranoj tehnici na šperploči, dimenzija 100 x 150 cm, osjetno je prisustvo mediteranskog kolorita, tišine jadranskih uvala, savršene harmonije stjenovite obale i mora koje je okružuje i čuva, umiva i uspavljuje ritmom svojih valova. Zanemarimo li crtež i detalje fantastičnih bića u prvom planu, vidimo oblike i boje primorskog krajolika.

Jantolek gradi sliku postupno, istražujući forme i načine tretiranja podloge. Postupak se sastoji u tome da autor eliminacijom pronalazi harmonični odnos koji će zadovoljiti stroge kriterije njegove intuicije. Na slici prevladavaju meka linija i prigušeni kolorit. Podloga je tretirana višeslojnim premazima - lazurama, koje se rasprostiru slobodno, stvarajući slučajne oblike i toniranja.

Intervencijama u podlogu, često grebanjem ili struganjem boje, alatima neuobičajenim u konvencionalnom slikarstvu, a koji suvremeni umjetnici često rabe, dobivaju se oku zanimljivi efekti i bogate teksture. Na nekim dijelovima slike tekstura se postiže raznim materijalima grublje strukture apliciranim na podlogu.

Boja koja ispunjava uokvirene površine doprinosi plošnom efektu slike, a nanosi se višeslojno, razrijeđena i onda ponegdje netom nakon nanošenja brisana kako bi ostala samo u tragovima.' (...)

Milan Marin