Volosko, Mandrać 2010.

Međunarodni stručni žiri koji su činili Claudio Frank, Inga Dragoje Mikulić, te Laura Herceg, sliku je proglasio najboljom zbog, kako je rečeno "na poseban način poetski pojednostavljene forme i usklađenosti kompozicije".