Volosko, Mandrać 2011.

Slika koja je dobila posebno priznanje na Mandraću 2011.