Novosti

Volosko, Mandrać 2010.

Međunarodni stručni žiri koji su činili Claudio Frank, Inga Dragoje Mikulić, te Laura Herceg, sliku je proglasio najboljom zbog, kako je rečeno "na poseban način poetski pojednostavljene forme i usklađenosti  više